Poligon Szkoleniowy MCKK  w Lubinie zaczyna być oblegany przez gimnazjalistów, którzy wkrótce muszą podjąć decyzję o dalszym kierunku edukacji . Zespół Szkół MCKK kształcący młodzież w zawodzie górnika na poziomie szkół zawodowej i technikum chętnie przyjmuje młodych ludzi, by poprowadzić im lekcje zawodoznawcze.  W tym tygodniu gimnazjaliści ze Ścinawy mieli okazję dowiedzieć się więcej o nauce w zawodzie górników.

Górnictwo w rejonie Zagłębia Miedziowego jest najatrakcyjniejszym kierunkiem edukacji  głownie dla młodych mężczyzn. Zespół Szkół MCKK jest stosunkowo młodą szkoła na rynku lubińskim dlatego chętnie otwiera swoje podwoje, by pokazać zaplecze edukacyjne potencjalnym przyszłym uczniom.  Placówka dysponuje bogato wyposażonym zapleczem do praktycznej nauki zawodu. Na Poligonie Szkoleniowym MCKK do dyspozycji zarówno dorosłych kursantów, jak i uczniów szkół publicznych bezpłatnych w MCKK są maszyny górnicze, symulatory czy wyrobisko nadziemne. Gimnazjaliści ze Ścinawy mieli niecodzienną okazję, by przyjrzeć się całemu wyposażeniu. Wysłuchać informacji o szkole, zawodzie, którego mogą się nauczyć. Pomocą i radą służyli im zarówno obecni uczniowie, jak i kadra pedagogiczna, dyrekcja czy zarząd MCKK. – Posiadamy bogatą bazę do kształcenia górników i operatorów maszyn górniczych. Zauważyliśmy, że jest zainteresowanie grup młodzieżowych.  Chcemy pokazać  co to znaczy być górnikiem. Myślę, że wielu młodych ludzi ma w domach kogoś z rodziny, kto pracuje w KGHM. Inaczej jest jednak zobaczyć pewne rzeczy, a nie tylko słuchać opowieści. Spotkanie z gimnazjalistami jest tak pomyślane,  by pokazać co to znaczy górnictwo miedzi, jaką technologią dysponują nasze kopalnie, z czym się wiąże zawód górnika na naszym terenie. Lekcja zawodoznawcza to trzy części: wykład pana Janusza Jani, wieloletniego pracownika KGHM, a teraz wykładowcy i instruktora w MCKK. Opowiada on młodym ludziom pokazując filmy i slajdy. Opowiada też o swoich doświadczeniach. Pokazuje dość obiektywnie co to znaczy być górnikiem w kopalniach rud miedzi. Druga część to zapoznanie się z poligonem Szkoleniowym. Pokazujemy maszyny górnicze  z bliska, wyrobisko, symulacje przodków  górniczych, pracownię hydrauliki siłowej i obróbki ręcznej, symulatory maszyn górniczych a także spawalnie, czyli wszystko to, co wykorzystujemy w kształceniu przyszłych górników. Trzecia część to zaprezentowanie szkoły i rozmowa z dyrektorem  – mówiła Monika Gazda wiceprezes zarządu MCKK w Lubinie.

Zainteresowanie gimnazjalistów kształceniem na kierunkach górniczych jest duże, bo jak mówią praca w KGHM wciąż pozostaje najatrakcyjniejszą ze względów finansowych i pewności zatrudnienia. – Chciałbym w pracować w  kopalni, bo mój tato pracuje. Wielu z nas z tego regionu marzy o zatrudnieniu w KGHM. Poza tym to ciekawy zawód dla mężczyzny – mówił jeden z uczniów Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.

 

Poprzedni artykułUprawnienia spawacza mają już w ręku – FOTO
Następny artykułTory 2016 – katastrofa kolejowa – FOTO