27 tys. pakietów ochronnych: maseczek i płynów do dezynfekcji oraz broszur informacyjnych trafiło lub w najbliższych dniach trafi do starszych mieszkańców Dolnego Śląska i województwa lubuskiego – to kolejne działania podejmowane przez KGHM w ramach Solidarnościowego Korpusu Pomocy Seniorom.

– Miedziowy gigant wspiera seniorów i osoby samotne w ramach rządowego programu. Wiemy, że taka pomoc teraz jest szczególnie cenna. W czasie pandemii, kiedy pojawiają się wyzwania związane z ochroną zdrowia i izolacją, seniorzy mogą liczyć na wsparcie i dobre słowo od naszych wolontariuszy – powiedziała Lidia Marcinkowska – Bartkowiak, dyrektor naczelny ds. komunikacji w KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM chroni seniorów

Paczki ze środkami ochrony trafią m.in. do seniorów, którymi opiekują się wolontariusze Caritas z Wrocławia, Legnicy, Świdnicy i Zielonej Góry. Wsparcie otrzymają również podopieczni ośrodków pomocy społecznej samorządów z Zagłębia Miedziowego.

Oprócz maseczek i płynu do dezynfekcji seniorzy otrzymali również ulotki z niezbędnymi informacjami dotyczącymi m.in. zachowań w czasie pandemii i pomysłami na spędzenie wolnego czasu. Informacje są również dostępne na przygotowanej przez KGHM, stronie internetowej dedykowanej osobom starszym https://zdrowie.kghm.com/kghm-seniorom/.

KGHM we współpracy z organizacjami zajmującymi się osobami starszymi na bieżąco reaguje na ich potrzeby. Wolontariusze firmy przygotowują m.in. paczki z pomocą żywnościową. Miedziowa spółka przeznaczyła na pomoc już ponad 400 tys. zł. W pakietach żywnościowych znajdują się najbardziej potrzebne produkty, głównie artykuły spożywcze o długim terminie ważności. To kluczowe, bo w czasie pandemii zakupy są utrudnione i wiążą się z narażeniem zdrowia.

Strategia KGHM na lata 2019-2023 realizowana jest w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienia odpowiedzialności społecznej. Właśnie w obliczu zagrożenia pandemią COVID-19 Spółka wprowadziła szereg procedur i działań wspierających pracowników i mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Dotyczy to m.in. działań związanych z pomocą dla seniorów czy osób wymagających opieki w regionie.

Jeśli chcesz wziąć udział w regionalnych akcjach wolontariackich, zgłoś się: wolontariat@kghm.com. Podczas wizyt u osób starszych konieczne jest zachowanie zasad DDM – zachowuj dystans, pamiętaj o dezynfekcji i noś maseczkę ochronną.