Projekt Powiatu Lubińskiego dotyczący poprawy warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie został pozytywnie zaopiniowany i znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Jest to projekt, w ramach którego zmodernizowane zostałyby obiekty oświatowe znajdujące się przy Zespole Szkół nr 2 oraz przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie. Między innymi powstały by tam nowoczesne pracownie niezbędne do realizacji zajęć praktycznych.
– Jeśli podpiszemy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i otrzymamy dofinansowanie, to planujemy w ramach tego projektu między innymi przebudowanie i modernizację budynku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej tak, aby zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne oraz wyposażyć w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. uczniów niepełnosprawnych czy szczególnie uzdolnionych – tłumaczy Adam Myrda starosta lubiński.

Całość planowanej inwestycji ma kosztować prawie 28 milionów złotych. Pozyskane dofinansowanie pozwoliłoby pokryć jedną trzecią wydatków. Resztę pieniędzy władze powiatu zamierzają również pozyskać z zewnętrznych źródeł finansowania.

Obecnie jesteśmy w na tyle trudnej sytuacji finansowej, że jeśli mamy realizować różne inwestycje, to musimy pozyskiwać na nie środki z zewnątrz. Brakującą kwotę w wysokości około 19 milionów złotych mamy nadzieję otrzymać w ramach dofinansowania z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o które wystąpiliśmy w ramach tarczy antykryzysowej dla jednostek samorządowych – dodaje starosta.

Wnioski na dofinansowanie w ramach FIL można składać do końca września. Kolejno zostaną one zweryfikowane i zakwalifikowane do dofinansowania lub odrzucone.
Powiat Lubiński stara się również o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości około 5,5 miliona złotych na modernizację energetyczną obiektów dydaktyczno – sportowych 2 Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie.