Mieszkańcy gminy Polkowice mogą już składać wnioski o wypłatę grantów w ramach programu dotyczącego wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin legnicko – głogowskiego obszaru.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe, w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne – informuje Elżbieta Gałek-Kapusta, kierownik referatu rozwoju gminy.

Uwaga, z naboru wyłączone są wnioski dotyczące zasobów komunalnych, a także tych należących do TBS-ów czy spółdzielni mieszkaniowej.

Granty można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację np. pomp ciepła albo kotłów spalających biomasę czy ewentualnie paliwa gazowe.

– Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę – dodaje Elżbieta Gałek-Kapusta.

Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy to kotłów zgazowujących) i nie mogą mieć rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Maksymalne wsparcie sięga 85 procent wydatków kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 35 tysięcy złotych. Nabór trwa od 1 lipca do 30 września tego roku.

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstałych podczas spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji. Projekt realizuje wspólnie osiem gmin: Polkowice, Głogów (miejska i wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice, Żukowice. W każdej z nich są punkty kontaktowe. Tam należy składać wnioski i można otrzymać wszystkie informacje. W sumie, w ramach przedsięwzięcia planuje się zmodernizować co najmniej 269 źródeł ciepła, co powinno dać roczny spadek emisji PM10 w wysokości 6,81 ton, a emisji PM2,5 – w wysokości 5,29 ton. Projekt ma też przeciwdziałać zmianom klimatu, dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 1272 ton równoważnika CO2.

Poprzedni artykułPolkowice inwestują w odnawialne źródła energii
Następny artykułCysterna w rowie ,droga zamknięta