Od dziś (25.05) istnieje możliwość posyłania do szkoły uczniów klas I-III. Do wszystkich podstawówek na terenie gminie Polkowice zgłosiło się w sumie 52 uczniów. To mniej, niż wynikało ze złożonych wcześniej przez rodziców deklaracji.

Jak informuje Alicja Kamecka, dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury UG Polkowice, tylko w jednej szkole liczba zadeklarowanych uczniów zgadza się z ilością uczniów na zajęciach.

W Szkole Podstawowej Nr 1 zgłoszono 11 uczniów i tyle w poniedziałek przyszło do tej placówki. W pozostałych (stan na godz. 8.00) było ich znacznie mniej. Np. w SP 2 z zadeklarowanych 25 uczniów przyszło 12, w SP 3 na 30 przyszło 21, a w SP 4 na 22 zadeklarowanych uczniów tylko 7 – wylicza dyrektor A. Kamecka.

Liczba uczniów w polkowickich podstawówkach może stale się zmieniać, bo nadal na bieżąco przyjmowane są wnioski rodziców. Dyrektorzy szkół przypominają, że można to zrobić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, tak, aby szkoła w miarę rosnących potrzeb mogła przygotować się na dodatkowych uczniów, m. in. w zakresie zabezpieczenia dodatkowych nauczycieli, pomieszczeń oraz ochrony sanitarnej.