Urząd Gminy w Rudnej

(Rudna) Publiczny transport zbiorowy, będzie przedmiotem, czwartkowej sesji Rady Gminy Rudna. Projekt uchwały w tej sprawie złożył wójt Adrian Wołkowski. Dotyczy on wyrażenia zgody na przekazanie części zadań z zakresu transportu publicznego i zawarcie porozumienia w tej sprawie.

– Od objęcia przeze mnie stanowiska wójta, wiedziałem i stale się w tym utwierdzam, że bezpłatna komunikacja, to temat, na którego realizację czeka wielu mieszkańców. Do tej pory publicznej komunikacji po prostu nie mieliśmy, co dobitnie pokazał czas pandemii. Musimy ją budować od podstaw. Przygotowany projekt uchwały – to milowy krok w realizacji tego zadania – mówi Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna.

W porządku obrad czwartkowej sesji znalazły się ponadto projekty uchwał dotyczące zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, ponoszących skutki epidemii COVID-19, a także w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytkach. Pieniądze na renowację i restaurację zabytkowych obiektów otrzymają m.in. parafie prawosławna w Rudnej i rzymskokatolicka w Chobieni.

Radni – na wniosek wójta – mają także dokonać zmian w budżecie 2020 roku, dzięki którym możliwe będzie zarezerwowanie środków m.in. na budowę parkingu przy kościele w Orsku oraz wykonania ogrzewania oraz modernizacji wieży strażackiej w remizie OSP w Chobieni.

Posiedzenie odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00. Ze względów bezpieczeństwa przeprowadzone zostanie zdalnie.

(MA)