RIO zakwestionowała dokumenty finansowe Powiatu Lubińskiego. Widać z nich, że rządzony przez Lubin 2006 powiat ma poważne problemy z finansami. W dokumentach ujęto zapisy ni jak mające się do stanu faktycznego. Pojawia się pytanie, czy to kreatywna księgowość, która ma ukryć finansowe problemy…

Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni musieli poprawiać uchwały finansowe dotyczące budżetu powiatu. Czy zostały zostały źle przygotowane przez Zarząd Powiatu, kierowany przez Adama Myrdę, czy przypadkiem popełniono pomyłkę, czy może był to celowy błąd, który wyłapał nadzór finansowy RIO. Pytania dają do myślenia, gdyż przedstawiciel powiatu nie potrafił wyjaśnić nieścisłości – wynika z dokumentów upublicznionych przez RIO. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała (unieważniła) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu do roku 2039, a także uchwałę budżetową na ten rok. Prognoza została przez organ nadzoru unieważniona z uwagi na nieprawidłowości. RIO wydała także negatywną opinię dotyczącą sfinansowania deficytu budżetu powiatu lubińskiego.Sposób przygotowania uchwał przez zarząd powiatu trudno nazywać kreatywną księgowością, jednak taki sposób ich przygotowania tuszował kwestie związane z trudną sytuacją zadłużonego powiatu. Kiedy dołożymy do tego brak wyjaśnień od przedstawiciela powiatu, który miał wyjaśnić nieścisłości w planach finansowych, cała sytuacja daje do myślenia i zadania pytania, czy w powiecie rządzonym przez Lubin 2006 zaczęto stosować kreatywną księgowość…

Dodajmy, że w wyniku decyzji nadzoru, zarząd powiatu musiał skorygować plan dalszego zadłużania i zmniejszyć go z 10 mln zł. do 6 mln zł – więcej przy obecnej prognozie powiatowych finansów już nie da się. To pokazuje trudną sytuacje finansową powiatowego samorządu, gdzie przy niemal 140 milionowym budżecie brak zaledwie 4 mln zł zaczyna być poważnym kłopotem.RIO wskazało, że budżet powiatu został uchwalony z istotnym naruszeniem przepisów regulujących kształtowanie samorządowych finansów, a budżet przygotowywany jest przez zarząd powiatu. RIO wprost stwierdziła, że wprowadzona do budżetu Powiatu na 2019 rok kwota przychodów z tytułu wolnych środków stanowi nierealne źródło finansowania deficytu i rozchodów. Kwota wolnych środków  w dokumentach została zawyżona o ponad milion dwieście tysięcy złotych mimo tego, że na rachunku powiatu nie było tych pieniędzy, czy jest to poświadczenie nieprawdy w dokumentach powinny rozstrzygnąć odpowiednie organy…

Kolejnym dokumentem nad którym pochyliło się kolegium RIO była wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2039. Zarząd powiatu wskazał w dokumentach głosowanych przez radę powiatu, że w przyszłym roku nastąpi obniżenie wydatków bieżących o bagatela niemal 8,5 mln zł. Warto dodać, że obecny w RIO przedstawiciel powiatu nie potrafił wyjaśnić faktu tej kreatywności w planowaniu obniżenia kosztów. Prognozowanie obniżenia kosztów powiatu o tak dużą kwotę daje do myślenia, bo to tak jakby przez cały rok nie płacić pensji (przyjmując, że każda z nich zarabia 53 tys. zł brutto rocznie) np. 150 osobom zatrudnionym w Starostwie Powiatowym, zamknąć urząd i udawać, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej zdaniem RIO wynika, jeszcze jedno. Obrazowo można to ująć w prosty sposób, że niewielkie zmiany w budżecie np. zmniejszenie jakiejś subwencji, mogą spowodować brak możliwości zrealizowania zapisów prognozy finansowej. Kiedy do tego dodamy wpisanie do budżetu pieniędzy, których powiat nie ma, okazuje się, że sytuacja finansowa Powiatu przedstawiona w dokumentach budżetowych jest najdelikatniej ujmując niezgodna ze stanem faktycznym.

Budżet powiatu lubińskiego na 2019 rok wynosi 138 mln zł. w tym kredyty na łączną sumę ponad 42 mln zł, a w tym roku ma dojść kolejny kredyt na 10 mln zł, (po interwencji RIO zostało 6 mln zł). Dodajmy że same odsetki od zaciągniętych zobowiązań to ponad milion złotych rocznie.

Do tematu powrócimy.

2 KOMENTARZE

Comments are closed.