Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie zapraszają rodziców i dzieci przyszłych klas pierwszych na Dzień Otwarty, który odbędzie się  11 marca 2019  w poniedziałek o godz. 17:30. Będzie okazja rozmowy z dyrekcją, przyszłymi nauczycielami i obecnymi uczniami. 


W programie Dnia Otwartego SP 9 przewidziała sporo atrakcji. Będzie  przedstawienie artystyczne „Szkoła magii i czarów”,  spotkanie z dyrektorem i kadrą pedagogiczną,  zwiedzanie klasopracowni,  zapoznanie się z bazą dydaktyczną i lokalową szkoły.

Wybór szkoły dla dziecka to decyzja ważna i odpowiedzialna. Zależy od niej przyszłość młodego człowieka. Bezpieczeństwo, wysoki poziom nauki, stosowanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych zapewnią  dzieciom solidne fundamenty edukacji. Atuty naszej szkoły, dla których warto się w niej uczyć to m.in.  funkcjonowanie platformy edukacyjnej FRONTER i strony internetowej szkoły, dostęp do dziennika elektronicznego, system szybkiej odpowiedzi „Testico”,  zapewnienie bezpieczeństwa i komfort nauki, a pomaga w tym monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Są też zajęcia profilaktyczne z edukacji dla bezpieczeństwa, prelekcje z funkcjonariuszami policji. Nasz placówka posiada certyfikaty Bezpiecznej Szkoły, osobne piętra dla klas I-III i klas IV-VIII – wymienia Dorota Łukasiewicz. 

SP 9 może pochwalić się  osiągnięciami i sukcesami uczniów w licznych olimpiadach, zawodach, turniejach i konkursach na poziomie miasta, powiatu, województwa i ogólnopolskim. W szkole odbywa się  nauka języka angielskiego i języka niemieckiego z podziałem na grupy. Są zajęcia pozalekcyjne i  koła zainteresowań. Bez przerwy realizowane są innowacje i różnorodne i projekty.

W naszej szkole ma miejsce organizacja licznych imprez i uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza w danym roku szkolnym. Zapewniamy opiekę pedagoga i psychologa, organizujemy  pomoc psychologiczno-pedagogiczną i prowadzenie działań w zakresie profilaktyki. Uczymy tez pływać  w SP 7 i tenisa ziemnego w Regionalnym Centrum Sportowym. Wszystko to odbywa się  w ramach zajęć wychowania fizycznego. Mamy bogatą bazę dydaktyczną i dobre warunki lokalowe szkoły. Wwszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne i projektory multimedialne. Dwie pracownie komputerowe są z dostępem do Internetu, a biblioteka jest z Centrum Informacji Multimedialnej. Zapewniamy też opiekę świetlicy, stołówkę szkolna, salę gimnastyczną, salę motoryczną, boisko szkolne i plac zabaw. W szkole są pojedyncze ławki i szafki na podręczniki oraz przybory szkolne. Szatnia jest wyposażona w szafki ubraniowe. Regularnie organizujemy liczne wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze, warsztaty edukacyjne, wyjścia do teatru i kina – dodaje na koniec Dorota Łukasiewicz.

inf. adm. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoją nazwę