Przedstawiciele spółki Energetyka, z grupy kapitałowej KGHM wzięli udział w konferencja pt. Rola Klastrów Energii w Przedsięwzięciach Proekologicznych na Dolnym Śląsku zorganizowana przez Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej. Spotkanie w Świdnicy, na którym wymieniano doświadczenia odbyła się przy udziale Fundacji KGHM Polska Miedź.

Konferencja była również związana z obchodami X-lecia istnienia Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej. podczas konferencji pracownicy Grupy Kapitałowej Energetyka przedstawiali aspekty rozwoju energetyki w kontekście :walki z niską emisją, czyli dymiącymi w miastach kominami. Wskazywali na zalety ciepła systemowego dostarczanego do bloków mieszkalnych. Informacje przekazano na bazie doświadczeń spółki z Grupy kapitałowej Energetyka – WPEC w Legnicy. Przedstawiono m.in. realizowane inwestycje budowy nowych sieci i przyłączy, jak również szeroko prowadzoną wśród dzieci i młodzieży edukację o cieple systemowym.

„Energetyka” sp. z o.o. jest członkiem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej, a podczas Konferencji pełniła również rolę Partnera Programowego.

(jnf)