Nowy zarząd KGHM musi poczekać. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęto uchwałę o zarządzeniu przerwy do 6 lipca 2018. Dopóki trwa Walne Zgromadzenie, nawet z przerwą, dopóty nie można powołać nowego szefa miedziowej spółki i reszty zarządu, których Rada Nadzorcza wybrała 22 czerwca w piątek. Walne Zgromadzenie miało podjąć uchwałę o powołaniu nowych szefów. 

 

Nowy zarząd spółki poczeka dłużej. W piątek 22 czerwca Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź podjęła decyzję co do składu nowego zarządu miedziowej spółki. Na Zwyczajnym walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź 26 czerwca akcjonariusze mieli przyjąć sprawozdania finansowe KGHM i spółek z grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.

Przedstawione miały być też sprawozdania Rady Nadzorczej, w planach była też uchwała co do  podziału zysków, decyzje o dywidendzie, absolutorium dla członków zarządu i członków Rady Nadzorczej i zmiany Statutu spółki.

 Ministerstwo Energii wystąpiło z propozycją zarządzenia przerwy do 6 lipca 2018 do godziny 14.00. Uchwałę o przerwie akcjonariusze przegłosowali. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź będzie kontynuowane  w przyszłym tygodniu w piątek 6 lipca. 

 

 

 

Minister Energii 

Poprzedni artykułMotocykle opanowały Gwizdanów – FOTO
Następny artykułKubów na prezydenta Lubina