Jest już umowa na rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most o Kwaterę Południową. 8 maja w siedzibie KGHM Polska Miedź prezes zarządu Polskiej Miedzi, dyrektor Zakładu Hydrotechnicznego i prezes Budimex S.A. podpisali stosowne dokumenty. Prace ruszą natychmiast. Koszt inwestycji to prawie 580 mln zł. etap rozbudowy zakończy się w 2021 roku.

 

Umowa dotycząca I etapu rozbudowy Kwatery Południowej OUOW Żelazny most została podpisana podczas  specjalnej konferencji przez dyrekcję Zakładu Hydrotechnicznego, zarząd KGHM Polska Miedź oraz prezesa firmy Budimex S.A.

Ten projekt i ta umowa, którą dziś podpisujemy z Budimex-em pozwoli firmie na funkcjonowanie firmie minimum do roku 2037 oraz na eksploatację i zabezpieczenie składowania odpadów poflotacyjnych w tym samym miejscu. Przejęliśmy w 2017 roku nie mając żadnych uzgodnień, decyzji środowiskowych, prawnych i budowlanych.  Udało się w przeciągu roku doprowadzić do uzyskania wszelkich pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie generalnego wykonawcy – mówił przed podpisaniem umowy Rafał Pawełczak, prezes zarządu i wiceprezes ds. rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Warto wspomnieć, że zbiornik Żelazny Most jest kluczowym elementem procesu technologicznego. Od 1978 roku składowane są w nim odpady poflotacyjne powstające we wszystkich oddziałach ZWR KGHM Polska Miedź. 

Pierwszy etap rozbudowy to roboty przygotowawcze oraz budowa zapór otaczające Kwaterę Południową – wschodniej na terenie Gminy Rudna i zachodniej na terenie Gminy Polkowice.

Docelowa objętość Kwatery Południowej wynosi około 170 mln m3, długość zapór zewnętrznych około 6400 m, a wysokość maksymalnie 60 m, natomiast szerokość plaż minimum 200 m.

Koniec I etapu prac nastąpi w 2021 roku. Koszt  tej części inwestycji to 578 mln zł.