Starania i oczekiwania na decyzje Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w sprawie dwóch dotacji zakończone. MCZ otrzymało oba dofinansowania, o które się starało. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał MCZ i Wielospecjalistycznemu Szpitalowi ze Zgorzelca dofinansowanie bliskie 27 mln złotych. Placówki MCZ w Lubinie, Legnicy i Głogowie zostaną doposażone w sprzęt w postaci rezonansów, aparatów RTG, USG i innych. Druga dotacja pozwoli medycznej miedziowej spółce wyremontować legnicki Dom Hutnika i Przychodnię w Lubinie.

 
W ubiegłym roku MCZ S.A. i Szpital Wielospecjalistyczny SPZOZ w Zgorzelcu podpisały umowę współpracy. Placówki jako konsorcjum medyczne wystąpiły do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu wartego blisko 31,5 mln złotych. 25 maja poinformowano, że dofinansowanie w kwocie ponad 26,7 mln złotych zostało przyznane. Pozwoli to na realizację projektu pt.: „Miedziowo – Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych”.

– Najważniejsza inwestycja, która nam się marzy od dłuższego czasu to zakup nowego rezonansu tak, żebyśmy mogli tego rodzaju badania przeprowadzać nie tylko w Lubinie, ale i w Głogowie. Ponadto zakupimy kilka bardzo wysokiej klasy ultrasonografów, które będą służyć diagnostyce onkologicznej w Lubinie, Głogowie i w Legnicy. To pierwsza tak duża dotacja z projektów unijnych. Dzisiaj już wiemy, że otrzymaliśmy też drugą. To dofinansowanie, które zostanie przeznaczone głównie na remont Domu Hutnika w Legnicy, pięknego obiektu, który nie jest na razie wykorzystywany. Z tej dotacji wykonamy również ocieplenia naszej przychodni w Lubinie.
Jeśli chodzi o dofinansowanie zakupu sprzętu to są naprawdę duże pieniądze, bo otrzymamy dofinansowanie rzędu ponad 13 milionów zł więc naprawdę będzie nas stać na sprzęt najwyższej jakości, który będzie służył mieszkańcom. Najważniejszym dla nas zakupem w ramach tego programu jest nowy rezonans. To kwota około 4,5 mln zł. Trzeba pamiętać jeszcze o dostosowaniu pomieszczeń, co prawdopodobnie będzie kosztowało około milion złotych. W Głogowie jesteśmy już przygotowani na adaptację pomieszczenia. Mamy już w tej chwili koncepcje architektoniczną więc w momencie kiedy otrzymamy pieniądze natychmiast będziemy mogli ruszać z tą inwestycją – tłumaczy Piotr Milczanowski, prezes zarządu MCZ S.A. w Lubinie.
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności, efektywności i jakości opieki zdrowotnej w zakresie chorób nowotworowych na terenie zachodnio – północnej części województwa, ale również pozostałej części Dolnego Śląska, poprzez inwestycje infrastrukturalne w oddziały onkologiczne wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi (np. zakłady diagnostyki obrazowej).
Otrzymana dotacja pozwoli zrefundować koszty poniesione dotychczas na projekty onkologiczne. Programy bowiem związane z onkologią mogły być realizowane od 1 stycznia 2014 roku. MCZ S.A. otrzyma refundację poniesionych kosztów na zakupiony dotąd onkologiczny sprzęt diagnostyczny o wartości ponad 5 mln zł. Za resztę pieniędzy przyznanych miedziowej placówce zdrowia będzie można kupić m.in. rezonans magnetyczny, cztery aparaty RTG, trzy aparaty USG oraz zestaw do cytoskopii i fotodynamicznej diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego. Całkowita realizacja projektu powinna zostać ukończona do września 2018 roku.