Dywidenda w wysokości 1,50 zł za każdą akcję miedziowej spółki do wypłaty w dwóch ratach oraz pełne absolutorium dla zarządu KGHM to główne ustalenia, które zapadły podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 

Sprawozdania zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2015, wypłata dywidendy i absolutorium dla poprzedniego zarządu i Rady Nadzorczej to główne zagadnienia podejmowane uchwałami podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Prezes Zarządu KGHM wspomniał o najważniejszych wydarzeniach dla spółki w 2015 roku.

– W ubiegłym roku gdybyśmy popatrzyli na notowania KGHM to widzimy, że wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej były pod dużą presją czynników makroekonomicznych. Wynikało to ze słabnącego tempa rozwoju gospodarki światowej, w szczególności dotyczyło to rynków azjatyckich, głownie Chin  – mówił podczas sprawozdania z działalności zarządu KGHM Krzysztof Skóra, prezes zarządu spółki. Prezes mówił również o pracach prowadzonych przy strategicznych projektach w głównym ciągu technologicznym, czyli o Głogowie Głębokim Przemysłowy i Rozwoju Hutnictwa. Sprawozdanie zarządu zostało przez akcjonariuszy zatwierdzone.

Za rok 2015 zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w kwocie 300 mln złotych, co stanowiłoby w sumie 1,50 złote za papier, ale 0,75 zł za akcję w pierwszej transzy do wypłaty 18 sierpnia oraz 0,75 zł za papier w drugim terminie 17 listopada 2016. Prawo do dywidendy nabywa się 15 lipca. Akcjonariusze w głosowaniu zgodzili się z propozycją zarządu.

 

 

 

Poprzedni artykułBiblioteka znowu zaprasza na wakacje
Następny artykułPiłka nożna, tenis, łyżworolki i basen – lato z RCS