W CK Muza w Lubinie miała miejsce inaugurację roku akademickiego 2014/2015 UZZM. Poza uroczystością dla nowych studentów wręczono dyplomy absolwentom studiów licencjackich.

W szeregi lubińskich studentów weszło w tym roku prawie 200 osób. Rozpoczęli naukę na pięciu kierunkach. Podczas uroczystości obecni byli ich przedstawiciele. – Nasi studenci to głównie studenci studiów niestacjonarnych, a więc osoby pracujące zawodowo. Dzisiaj ślubowanie na ręce rektora złoży reprezentacja studentów i ci którym obowiązki zawodowe pozwolą uczestniczyć w tej uroczystości – mówiła Lucyna Kubis, kanclerz UZZM – Nasza uczelnia z roku na rok się rozwija, bo jest taka potrzeba. Tego od nas oczekuje rynek pracy. Nie chcemy też spocząć na laurach więc często stawiamy sobie nowe wyzwania, ale czasami obliguje nas do tego ministerstwo – dodawała kanclerz.

Poza powitaniem nowych żaków w Muzie odbyło się wręczenie dyplomów absolwentom studiów licencjackich z kierunku Pedagogika oraz Zarządzanie. Przyznano wyróżnienia najlepszym absolwentom oraz studentom Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego. Wśród zebranych gości obecni byli przedstawiciele lokalnych samorządów, placówek szkolnych, KGHM, MCZ i wielu innych instytucji, z którymi UZZM współpracuje oraz w których zatrudnienie znajdują absolwenci lubińskiej uczelni. W trakcie uroczystości miał miejsce wykład inauguracyjny dra inż. Marcina Czyczerskiego, który na co dzień jest dyrektorem zarządzającym ds. ekonomicznych Sitech Sp. z o.o. wystąpienie miało tytuł „Współpraca polsko-niemiecka receptą na sukces na podstawie spółki Sitech Sp. z o.o.”.