Od kwietnia do lipca w całym kraju trwała akcja przyjmowania oświadczeń od ubezpieczonych, dotyczących przekazywania ich składek do OFE. Z prawie 17 mln ubezpieczonych , deklaracje złożyło nieco ponad 2,5 miliona osób. Legnicki oddział ZUS przyjął niecałe 43 tysiące oświadczeń.

W skali całego kraju, uprawnionych do złożenia oświadczenia było 16 678 034 członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wg stanu na dzień 27 sierpnia br., do ZUS wpłynęło łącznie 2 518 505 prawidłowo złożonych oświadczeń. Oznacza to, że aktualnie dalsze członkostwo w OFE zadeklarowało nieco 15 procent wszystkich uprawnionych członków OFE. 75 990 osób zadeklarowało w oświadczeniu chęć dokonania zmiany Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Spośród różnych kanałów wpływu, najwięcej oświadczeń zostało przesłanych drogą pocztową (69,84 proc.), w tym 1,5 proc. złożono za pomocą tzw. urzędomatów Zakładu.

W salach Obsługi Klientów w placówkach ZUS w całym kraju złożono 27,79 proc. oświadczeń. Natomiast poprzez kanał elektroniczny, tj. poprzez Platformę Usług Elektronicznych, złożono 2,31 proc. oświadczeń.

Przez cały okres trwania akcji, do wszystkich placówek terenowych Oddziału ZUS w Legnicy wpłynęło łącznie 42 949 oświadczeń dotyczących przekazywania składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zarówno wg danych lokalnych, jak i tych ogólnopolskich, najwięcej oświadczeń wpływało do placówek ZUS w ostatnim tygodniu lipca oraz w sierpniu -spływały te, złożone drogą pocztową, gdyż decydowała data stempla pocztowego na przesyłce, najpóźniej 31 lipca.

Kolejna okazja, by dokonać zmian w zakresie podziału składki emerytalnej nastąpi w 2016 roku . Wtedy od 1 kwietnia do ostatniego lipca ponownie będzie można złożyć oświadczenie i zdecydować czy składka emerytalna zostaje w całości w ZUS, czy chcemy ją podzielić na ZUS i OFE i czy zostajemy przy funduszu, który być może wybraliśmy teraz, czy może go zmieniamy.

Inf. ZUS Legnica