W najbliższą niedzielę 2 lutego 2014r. Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce w świetlicy wiejskiej w Liścu o godz. 16.00 organizuje przegląd kolęd z różnych stron świata. Wystąpi sześć zespołów.

Do udziału w przeglądzie zgłosiły się zarówno zespoły, jak i soliści. Zgromadzona publiczność będzie mogła wysłuchać najpiękniejszych kolęd w wykonaniu m.in.: Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca KYCZERKA, Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca KYCZERA, Łemkowskiego zespołu ŻAJWORONKY, Zespołu Ludowego PODOLANKI, Zespołu Ludowego SOBINIANIE, Zespołu Folklorystycznego ZACHĘTA