Czym możemy pochwalić się w Unii Europejskiej? Na to pytanie odpowiedzi będą szukać uczestnicy Konkursu organizowanego przez biuro posła do Parlamentu Europejskiego, Piotra Borysa. Oprócz ciekawych nagród rzeczowych, autor najlepszej pracy wyjedzie na wycieczkę.

Temat Konkursu łączy w sobie wszystkie dziedziny życia, zainteresowania, wydarzenia, osoby, które należy przedstawić za pomocą komiksu. Spośród nadesłanych komiksów komisja konkursowa wybierze najlepsze prace. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Główną nagrodą w konkursie jest trzydniowa niezapomniana wycieczka wraz z osobą towarzyszącą do Brukseli. Wyjazd połączony jest z wizytą w Parlamencie Europejskim w dniach 23-26 września br. Ponadto dla wszystkich wyróżnionych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę komiksową. Komiks powinien mieć objętość co najmniej 4 strony o formacie A-4 (układ i liczba rysunków na stronie jest dowolna). Do komiksu można dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej. Technika wykonywania prac jest dowolna i wynika wyłącznie z przyjętej inwencji przez autora komiksu.

Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej posła do Parlamentu Europejskiego Piotra Borysa www.piotrborys.pl .

Podpisane prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą w terminie do 31 sierpnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Biura Posła do PE Piotra Borysa, 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 16/1.
Autor: MC

Poprzedni artykułUkradli jej 20 tysięcy
Następny artykułBurze z gradem