Apel do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy ma zwrócić uwagę decydentów, że samorządy potrzebują pieniędzy na rozwój po ciężkim okresie pandemii. Radni lubińscy podjęli na XXVII sesji we wtorek 25 maja uchwałę, która skieruje apel autorstwa radnych PiS wraz z uzasadnieniem do Marszałka Senatu.

Apel do Marszałka Senatu RP, który lubińscy radni podjęli prawie jednomyślnie, mówi o niezwłocznym podjęciu ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Radni piszą w nim:

„Zależy nam bardzo na przyspieszeniu działań w tym kierunku, gdyż Gmina Miejska Lubin chce być beneficjentem, środków Unii Europejskiej jeszcze w tym roku budżetowym. Dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy będzie możliwy dalszy rozwój miasta i regionu”.

W uzasadnieniu apelu radni podkreślają, że mają poczucie znaczenia otrzymania dodatkowych pieniędzy dla Gminy miejskiej Lubin, gdyż potrzeb jest bardzo dużo.

„Przede wszystkim na budowę, modernizację i remonty dróg, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych oraz budowę zbiorników osadczych czy retencyjnych. Liczymy, że środki pieniężne dla samorządów będą przede wszystkim w formule dotacyjnej, a nie pożyczkowej. Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowego apelu jest uzasadnione” – kończą swój apel miejscy rajcy.

 

Poprzedni artykuł„Pan Tadeusz” na egzaminie ósmoklasistów
Następny artykułOrkiestra Dęta na scenie m.in. z Cugowskim, Bednarkiem i Moś