Nietypowa licytacja, której uczestnicy zamiast pieniędzy składali symboliczne obietnice zaangażowania środków w 2020 roku w jak największą liczbę działań CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, była częścią I Dolnośląskiej Konferencji o Odpowiedzialnym Łańcuchu Dostaw „Mieć wpływ”. Spotkanie przyciągnęło ponad 100 przedsiębiorców, a jego inicjatorem i gospodarzem był KGHM Polska Miedź S.A.

Wyzwania związane z odpowiedzialnym łańcuchem dostaw są wpisane w DNA naszego przedsiębiorstwa. Mimo prestiżowych nagród, które KGHM otrzymał w zakresie CSR oraz zrównoważonego rozwoju, nie zwalniamy tempa i wciąż podejmujemy kolejne działania, aby zasługiwać na miano lidera. Chcemy się dzielić i wymieniać doświadczeniami w tej dziedzinie – powiedział otwierając konferencję Adam Bugajczuk, wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Wykład o nowych trendach w CSR, takich jak koalicje konkurencji, które łączą rywalizujące na rynku korporacje we wspólnych programach, przedstawił strateg CSR, Paweł Kudzia.

Obserwujemy olbrzymią rolę przywódców w rozwoju CSR, zgodnie z powiedzeniem, „Jaki pan taki kram”, przykład musi iść z góry. Coraz więcej liderów największych światowych koncernów inicjuje i aktywnie włącza się w ważne działania prospołeczne i prośrodowiskowe – podkreślił Paweł Kudzia.

O zagrożeniach i problemach społecznych, z którymi borykają się społeczeństwa w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej, takich jak rosnąca liczba osób samotnych, mówiła Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites, merytorycznego partnera konferencji.

Te problemy nie są obojętne dla pracodawców, którym uświadamiamy wpływ jaki mogą mieć na pracowników i ich więzi rodzinne poprzez realizowanie odpowiednich programów. Dane wskazują, że szczęśliwi pracownicy osiągają o 16 procent lepsze wyniki – powiedziała prezes Instytutu Humanites.

Gościem specjalnym konferencji była Mireia Las Heras, profesor nadzwyczajny oraz dyrektor naukowy ds. badań w Międzynarodowym Ośrodku Badawczym ds. Pracy i Rodziny w IESE Business School przy Uniwersytecie Nawarry, która przedstawiła główne założenia CFR, Corporate Family Responsibility, czyli rodzinnej odpowiedzialności biznesu.

W środowisku pracy, które sprzyja zachowaniu równowagi pomiędzy pracą oraz rodziną, pracownik jest bardziej efektywny. Odpowiedzialność za zachowanie właściwego balansu pomiędzy pracą i życiem prywatnym leży po stronie pracownika, ale to pracodawca może stworzyć mu korzystne warunki do zachowania tej równowagi. Rezultatem są wymierne korzyści dla firmy, takie jak lepsza wydajność pracownika, mniejsze koszty rekrutacji i szkoleń, bo zadowolony pracownik nie myśli o odejściu – podkreśliła Mireia Las Heras.

Organizację Konferencji poprzedziło rozesłanie ankiety dotyczącej działań CSR do polskich firm, a wyniki sondażu zebranego od blisko 90 z nich, zaprezentowano podczas konferencji. Prawie 50 procent z tych, którzy odpowiedzieli na badania przyznało, że ich spółki nie posiadają sprecyzowanej strategii CSR-owych, ale 23 procent albo ma już strategię CSR, albo (27 procent) jest w trakcie jej kreowania. Aż 89 procent odpowiedziało „tak” na pytanie czy ich przedsiębiorstwo podejmuje działania zgodne z definicją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ponad 60 procent ankietowanych uznało, że to odpowiedzialni liderzy biznesu są główną siłą napędzającą CSR w Polsce. W ocenie 85 procent badanych prowadzenie działań CSR może być źródłem budowania wizerunku firmy.

Aż 87 procent ankietowanych wskazało, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiali w swoim otoczeniu o problemach społecznych i środowiskowych, na które ich firma, lub marka ma wpływ. Znamienne jest to, że ponad 50 procent przedsiębiorców uznaje, że to zmiana postaw i wymagań klientów wpływa na rozwój działań CSR, ponad 30 procent ankietowanych uważa, że również zmiana oczekiwań pracowników jest siłą napędową działań z zakresu CSR – powiedział podczas analizy badań, ekspert związany z instytutem Humanites, Mariusz Pawełczyk.

Uczestnicy I Dolnośląskiej Konferencji „Mieć Wpływ” podpisali się także pod Deklaracją Biznesu Odpowiedzialnego kontynuowania najlepszych praktyk i pozytywnego wpływania na otoczenie swoich firm, w tym przede wszystkim na wspieranie działań na rzecz swoich interesariuszy i ich rodzin.

KGHM Polska Miedź S.A. jest m.in. laureatem w międzynarodowym konkursie Stevie Awards w kategorii „CSR Program of the Year – in Europe” za całokształt działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poprzedni artykułKolejni górnicy wyróżnieni – FOTO
Następny artykułElektromobilne Zagłębie Miedziowe