KGHM we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź i przy partnerstwie merytorycznym IESE Business School oraz Instytutu Humanites organizuje I Dolnośląską Konferencję o Odpowiedzialnym Łańcuchu Dostaw „Mieć Wpływ” 28 listopada 2019 r. w Legnicy. Przedstawiciele firm z Dolnego Śląska i nie tylko, mieli czas do 18 listopada, aby wypełnić ankietę towarzyszącą konferencji, a do 22 listopada (piątek) mogą zgłaszać swój udział w tej bezpłatnej konferencji.

Celem konferencji jest wspólna refleksja nad kierunkami CSR, wymiana dobrych praktyk i znalezienie sposobów, aby nakłady finansowe i zaangażowanie przyczyniały się do efektywnej zmiany na lepsze.

Każda firma poprzez swój produkt, usługę, sieć swoich kontrahentów tworzy łańcuch wartości i może wpływać na niego na poszczególnych etapach. W świecie transformacji technologicznej i rosnącej świadomości konieczności działań na rzecz środowiska, obszarem dużej troski powinien stać się także kapitał ludzki, na który w pierwszej kolejności każdy pracodawca ma wpływ. I dlatego temu obszarowi, kluczowemu tak z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, innowacyjnej gospodarki jak również dla zdrowego społeczeństwa chcemy w szczególności poświęcić I edycję Dolnośląskiej Konferencji o Odpowiedzialnym Łańcuchu Dostaw.

Wśród omawianych tematów znajdą się m.in. nowoczesne zarządzanie łańcuchem wartości

„Globalne trendy w CSR”, „Jak łączyć cele biznesowe i społeczne?”, „Wioska” (Biznes, Rodzina, Edukacja, Kultura i Samorząd) – Społeczny Ekosystem wobec wyzwań współczesnego człowieka i świata”, „Rodzinna Odpowiedzialność Biznesu”.

Zapisy na konferencję są przyjmowane do 22 listopada (piątek) 2019 r. przez współorganizatora wydarzenia: Związek Pracodawców Polska Miedź, tel. 76 847 85 85, sekretariat@pracodawcy.pl.