Na nic prośby, protesty, apele, łzy nauczycieli, uczniów, rodziców i dyrekcji szkół, które Radni Powiatowi  mają zamiar przekształcić. Członkowie Rady sympatyzujący ze Starostą Adamem Myrdą przychylili się do pomysłu zarządu i mając jeden głos przewagi przeforsowali pomysły, które mogą być brzemienne w skutkach dla szerokiej części lubińskiego społeczeństwa. Starosta nie udzielił nam komentarza na temat podpisania przez niego  dokumentu dotyczącego wydarzenia, które dopiero miało mieć miejsce dziś.

Sesja Rady Powiatu, która miała miejsce 28 lutego była bardzo burzliwa, bo przybyli na nią tłumnie nauczyciele, uczniowie, rodzice młodzieży, której zmiany w szkolnictwie średnim w  Lubinie dotyczą. Co zaproponował zarząd Powiatu? Połączenie II LO z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych. W ten sposób powstanie Zespół Szkół nr 3. Druga poważna zmiana dotyczy ZS 2 przy Szpakowej, w której szeregi radni postanowili włączyć III LO. 

Obrady Radnych trwały kilka godzin, a to za przyczyną licznych wystąpień i dyskusji. Nierzadko emocje brały górę, a nauczyciele, uczniowie i rodzice zabierali głos, by wykrzyczeć swoje racje. Miało się bowiem wrażenie, że ich głosu nikt nie słucha i to nie tylko podczas sesji, ale od kilku dni. 

Przed obradami, przed budynkiem Starostwa zebrały się tłumy uczniów protestujących przeciwko reorganizacji ich szkół.  Nie ma czemu się dziwić, bo wprowadzenie planów w życie niesie ogromne ryzyko przepełnienia placówek i zmuszenia zarówno uczniów, jak i nauczycieli do pracy na dwie zmiany. Obok takich utrudnień stoją inne przyczyny wyraźnego sprzeciwu osób, których to dotyczy. II LO ubolewa nad zmianą w Zespół Szkół z powodu  utraty prestiżu i dotychczasowego elitarnego, wysokiego poziomu nauczania. 

Radni nie uchwalili decyzji o utworzeniu nowej sieci szkół, bo nie mają jeszcze opinii Kuratora Oświaty. Ten punkt wykreślono z obrad. Starosta Adam Myrda na początku Sesji wygłosił swoje oświadczenie, które spotkało się z wyraźnym sprzeciwem radnych opozycyjnych i obecnych uczniów wraz z nauczycielami.

Żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana, żadna ze szkół nie utraci swojej tożsamości, nauczyciele nie stracą pracy. Połączeniu ulega Zespół Szkół nr 2 z Liceum Ogólnokształcącym nr 3. Na bazie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 tworzy się Zespół Szkół, w skład którego wejdą jeszcze technikum w Lubinie oraz szkoła policealna. Złożenie radzie powiatu tych propozycji poprzedzone zostało pogłębioną oceną sytuacji. Przeanalizowano zarówno dane na temat ilości uczniów uczęszczających do szkół w chwili obecnej, wielkości planowanego naboru podwójnego rocznika, ilości kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz przede wszystkim możliwości lokalowych szkół. Braliśmy  pod uwagę przepisy prawa, uwarunkowania zewnętrzne oraz co ważne historyczne limity uczniów, którzy kiedyś uczęszczali do tych szkół, a których było zdecydowanie więcej, niż w ostatnich latach. Jesteśmy przekonani o dobrej woli dyrektorów placówek oświatowych, że dzięki sprawnej logistyce i organizacji, zajęcia będą realizowane w sposób właściwy. Nasze informacje wskazują na to, że w żadnym wypadku nie należy się spodziewać systemu dwuzmianowego ani pogorszenia warunków dla  uczącej się młodzieży a warunki lokalowe znacznie się poprawią – odczytywał swoje oświadczenie Adam Myrda. 

Starosta Adam Myrda spytany przez dziennikarzy naszej redakcji o pismo, które dzień wcześniej pojawiło się z jego podpisem, datowane na dzień późniejszy z informacją, że uchwała o reorganizacji szkół została już podjęta nie udzielił nam komentarza. Jedyne słowo jakie usłyszeliśmy to “dziękuję”, po którym Starosta szybko sie oddalił, wręcz można powiedzieć, że uciekł. Radni PiS nie wykluczają, że powiadomią Prokuraturę o poświadczeniu przez Starostę nieprawdy w dokumencie.  

Przeciwnicy zmian w szkolnictwie średnim w Lubinie nie dali się przekonać odczytanemu przez Starostę oświadczeniu.

Już dziś niektóre klasy kończą zajęcia praktyczne o godzinie 19:00. Opracowaliśmy dokumenty dotyczące symulacji. Druga zmiana uczniów zaczynałaby się o 13:20 a kończyłyby się nawet o  20:05. Dużo młodzieży do nas dojeżdża z oddalonych miejscowości, jak Jemielno, Góra, Polkowice czy Ścinawa. Nie wyobrażam sobie, by nastolatki w przyszłości wracały o 20:00 do domu. Nie wyobrażam sobie, by można było jeszcze bardziej ścisnąć tę młodzież, bo już są ściśnięci –  mówiła Anna Jasińska, z-ca przewodniczącego Rady Rodziców ZS 2 w Lubinie.

Przygotowany przez państwa projekt stworzenia Zespołu Szkół nr 3 i włączenia do II LO wraz ze  szkołą policealną i technikum, stoi w sprzeczności z celami wyznaczonymi przez MEN, bo przeorientowuje profil naszej placówki ogólnokształcącej na placówkę zawodową. To nie jest kategoria wartościowania. Czym innym jest wykształcenie ogólnokształcące, a czym innym placówka zawodowa. Środowisko wpływa na to, jak uczniowie się rozwijają. Nasi uczniowie wybierali II Liceum. W tej chwili nasi uczniowie mają prawo czuć się oszukani. – mówiła Małgorzata Piotrkowska – Dańkowska, nauczyciel II LO.

Nie usłyszałem, że gdzieś były konsultacje społeczne ze środowiskiem nauczycieli. Nikt nie zapytał, jak to będzie wyglądało z naszej strony. Tempo zmian jest błyskawiczne. Za chwilę będziemy uczyć młodzież w dwóch podstawach programowych w jednym roku. – podkreślał Maciej Lech, nauczyciel II LO przypominając o naborze, który dotyczy absolwentów klas 8 i gimnazjów –  Czuję, że wysiłek wkładany w moją pracę pójdzie na marne. – dodawał nauczyciel.

Wszystkie uchwały dotyczące reorganizacji zgodnie z pomysłem zarządu powiatu zostały podjęte 12 głosami do 11. Za zmianami głosowali radni klubu Lubin 2006. Opozycja zapowiada nie tylko zgłoszenie organom władzy sprawy dokumentu podpisanego przez Starostę Adama Myrdę w  którym poświadczył nieprawdę. Radni opozycyjni mają zamiar zaskarżyć podjęte dziś uchwały do wojewody dolnośląskiego.

Poprzedni artykułRudna najlepsza wśród górników
Następny artykułA przejazd kolejowy wciąż zamknięty…