Strony ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź Związki Zawodowe ustaliły w styczniu wspólne stanowisko do kolejnych negocjacji. 5 lutego odbyło się spotkanie, na którym związki zawodowe osiągnęły dwa z pięciu punktów, o które się starały. Najważniejszy to wzrost płac zasadniczych.

 

Pierwsze spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź miało miejsce w styczniu. zapoznano się wówczas z danymi o zatrudnieniu w KGHM w ubiegłym roku oraz z informacjami o wynagrodzeniach. Wtedy też Urząd Statystyczny podał informacje o wzroście wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2017 bez nagród zysku. Zgodnie z nowymi zasadami negocjacji płacowych jeśli nie dojdzie do porozumienia załoga ma zagwarantowany wzrost stawek płac zasadniczych o co najmniej 6,1%.

Związki Zawodowe ustaliły wtedy wspólne stanowisko do kolejnych negocjacji,które miały miejsce dziś, tj. 5 lutego 2018.Z poniższych punktów, które przypominamy doszło do porozumienia w kwestii wzrostu stawek płac zasadniczych oraz ujednolicenie zaszeregowania pracowników ze względu na zmianę przepisów wraz z ustanowieniem kategorii osobistego zaszeregowania od 12 do 16 dla górnika operatora samojezdnych maszyn górniczych. Pozostałe punkty będą negocjowane w przyszłości.

1. Wzrost stawek stawek płac zasadniczych co najmniej o 6,1%,

2. włączenie wpływu podatku od miedzi i srebra na nagrodę z zysku, tak by nagroda osiągnęła 24%( obecnie jest 17%)

3. Włączenie premii C1 do płacy zasadniczej

4. wyliczenie stawki godzinowej z 9 zamiast z 8 kategorii zaszeregowania za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych

5. ujednolicenie zaszeregowania pracowników ze względu na zmianę przepisów wraz z ustanowieniem kategorii osobistego zaszeregowania od 12 do 16 dla górnika operatora samojezdnych maszyn górniczych.

źródło: KZZPD