Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. przebadało dzieci z terenu Grębocic i okolic pod kątem wad postawy. Wnioski z profilaktycznych badań są smutne. Ponad połowa małych pacjentów ma problemy w tym zakresie.  Skrzywienie kręgosłupa i płaskostopie to najczęstsze kłopoty. Rozpoczęto współpracę z Działem Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej MCZ w Głogowie.

 

 

Pod koniec października, Miedziowe Centrum Zdrowia przeprowadziło kolejną akcję prozdrowotną skierowaną do dzieci i młodzieży. Tym razem badaniom profilaktycznym poddawano młodych mieszkańców Grębocic i okolic. Organizując to przedsięwzięcie MCZ S.A. inspirowało się działaniami, które miały miejsce latem podczas Turnieju Piłkarskiego KGHM Kids Cup. Rozgrywki przygotował Okręgowy Związek Piłki Nożnej Legnica. Wówczas miedziowa spółka medyczna również prowadziła badania profilaktyczne dla młodych piłkarzy. – Wtedy w ramach tego turnieju przebadaliśmy około 1000 dzieci z różnych klubów piłkarskich, które znajdują się na terenie Zagłębia Miedziowego. Podczas tych badań zauważyliśmy, że olbrzymia ilość dzieci, które amatorsko uprawiają sport ma problemy z wadami postawy. Postanowiliśmy zobaczyć, jak wygląda to w grupie dzieci, które nie uprawiają sportu. Na zaproszenie wójta Romana Jabłońskiego postanowiliśmy odwiedzić szkołę podstawową w Grębocicach i z grupą naszych fizjoterapeutów przeprowadzić badania wśród dzieci w klasach od zero do VI. Wójt gminy zadbał o stronę organizacyjną i występ znanego młodzieżowego zespołu. Z kolei MCZ zapewnił obecność fizjoterapeutów z przychodni w Głogowie i personel medyczny z Lubina badający zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. W sumie przebadaliśmy około 200 dzieci – mówi Waldemar Sułek, wiceprezes zarządu MCZ S.A. dyrektor ds. finansowych.
Akcja prowadzona w Grębocicach odbyła się pod hasłem „Dobra postawa to podstawa”. – Przeprowadzone badania pokazują, że nie jest dobrze. Więcej niż połowa przebadanych dzieci ma skrzywienie kręgosłupa i płaskostopie. Przygotowaliśmy listę tych dzieci i przekazaliśmy dyrekcji szkoły oraz wójtowi. Zaproponowaliśmy współpracę z naszym Działem Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej przy ulicy Sportowej w Głogowie. Postanowiliśmy również, że rozszerzymy tę akcję na inne gminy i zobaczymy, jak przedstawia się sytuacja w pozostałych miejscowościach. Będziemy na bieżąco analizować stan zdrowotny dzieci – mówi Waldemar Sułek.
MCZ S.A. podczas akcji w Grębocicach przygotowało specjalne ulotki dla wszystkich mieszkańców, informujące o możliwościach i usługach Działu Rehabilitacji Leczniczej i zawodowej w Głogowie.- Zapraszamy zainteresowanych z gminy Grębocice, ale też Ścinawy, Rudnej czy Lubina do skorzystania z naszych propozycji. Wady postawy wśród dzieci w wieku od 6 do 12 lat to poważny problem i warto poświęcić im uwagę – podkreśla Waldemar Sułek.
Nie koniec na tym działań prozdrowotnych realizowanych przez MCZ dla dzieci z regionu. – Wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego i Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej przygotowujemy się do realizacji dużego projektu, którego celem będzie przebadanie około 2000 dzieci w Zagłębiu Miedziowym od Legnicy po Głogów. Chcielibyśmy sprawdzić, jak wygląda nie tylko poziom zdrowia fizycznego dzieci, ale też jaki jest stan rozwoju emocjonalnego. Problemy z psychiką u małych dzieci też często się zdarzają. Problemy w tej sferze zauważają to trenerzy, wychowawcy i pracownicy poradni psychologicznych. Postaramy się poszukać przyczyn – dodaje Waldemar Sułek, wiceprezes zarządu MCZ i dyrektor ds. finansowych.
Projekt jest na etapie przygotowania dokumentacji i przed podpisaniem umowy. Przy realizacji programu będzie współpracowało Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych.