Mija już 20 lat od momentu wyodrębnienia z ZG Rudna oddziału Zakład Hydrotechniczny. OD 1 stycznia 1996 oddział nadzoruje obiekt Żelazny Most, czyli Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych. W czwartek ( 29 września) w legnickiej Akademii Rycerskiej, a dokładnie w Sali Królewskiej odznaczono i wyróżniono wielu pracowników Zakładu Hydrotechnicznego. 

Na uroczystej akademii z okazji jubileuszu 20 – lecia Zakładu Hydrotechnicznego wyróżniono i odznaczono pracowników tego oddziału KGHM Polska Miedź S.A. Na wniosek dyrektora naczelnego nadano odznaki „Zasłużony dla Oddziału Zakład Hydrotechniczny” za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności Oddziału. Po części oficjalnej prof. Waldemar Świdziński z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN wygłosił referat pt. „Dobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji i rozbudowy OUOW Żelazny Most -wzorzec dla innych tego typu obiektów w kraju i na świecie”.

Wśród wyróżnionych osób był Mariusz Bartosik, który w Zakładzie Hydrotechnicznym pracuje od samego początku. Jak podkreśla był z ZH związany od 1983 roku, jeszcze zanim wydzielono oddział z Zakładów Górniczych Rudna. – Długie lata byłem elektromonterem, zaś ostatnie lata pracuję na oddziale automatyki przemysłowej. Cała technologia zmieniła się radykalnie. Sam monitoring obiektu wygląda wspaniale. Pomiary technologiczne są skomputeryzowane i archiwizowane, a praca dla nas jest dużo łatwiejsza. Dokształcamy się cały czas – mówił Mariusz Bartosik.

Mówiąc o OUOW Żelazny Most warto wspomnieć, że jest to część KGHM Polska Miedź S.A. , bez której proces technologiczny nie byłby możliwy. Żelazny Most to zbiornik o powierzchni sięgającej dziś prawie 1600 hektarów i pojemności przekraczającej 590 mln metrów sześciennych. Jest to miejsce, do którego odprowadzane są odpady powstające przy flotacji rudy miedzi w Zakładach Wzbogacania Rud. Istniejący obiekt zaczęto budować w 1974 roku. Dziś to największy w Europie obiekt tego rodzaju. W zbiorniku zachodzi proces klarowania, po którym woda wraca do obiegu technologicznego przez system wież i rurociągów i  jest wykorzystywana w w produkcji ponownie. Prawie 70% odpadów, które trafia do zbiornika wykorzystywane jest w dalszej nadbudowie i uszczelnianiu czaszy obiektu, a pozostała ilość ulega unieszkodliwianiu.

Jak informuje Biuro Prasowe KGHM Polska Miedź S.A. , obiekt Żelazny Most jest dziś jednym z najlepiej monitorowanych tego typu obiektów na świecie. Geodezyjna sieć obserwacyjna, służąca do badań deformacji korony i przedpola zbiornika, liczy aż 500 punktów badawczych. Zmiany poziomu i ciśnienia wody w osadach i podłożu można obserwować dzięki sieci ponad 2400 piezometrów oraz przetworników ciśnienia, które są zainstalowane w zaporach i na przedpolu składowiska. Ponadto, jest wyposażony w kilkaset innych urządzeń służących do monitoringu obiektu zgodnie z metodą obserwacyjną, polegającą na okresowych analizach wyników monitoringu geotechnicznego zachowania się obiektu, które potwierdzą lub zmodyfikują kryteria projektowania przyjęte dla dalszej rozbudowy obiektu .

Prowadzony jest również szeroko zakrojony monitoring geotechniczny i środowiskowy.

Zakład Hydrotechniczny zajmuje się też dostawą piasku do podsadzania wyrobisk z użytkowanej piaskowni Obora, której łączne wydobycie od początku istnienia Oddziału przekroczyło już 29 mln m3. Odpowiedzialny jest również za dostarczenie wody technologicznej służącej do bieżącej produkcji, której przetransportowano już ponad 3 miliardy. Oddział administruje również nieczynnymi OUOW Gilów, Wilków po byłej kopalni Lena oraz składowiskami po dawnej kopalni Konrad w Iwinach. W zarządzie Oddziału znajduje się ponad 3200 ha terenów przemysłowych, leśnych i gruntów rolnych. Zakład Hydrotechniczny zarządza rozległą siecią rurociągów wodnych i odpadowych o łącznej długości ponad 150 km. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoją nazwę