Będzie to już trzecia edycja Biegu Dinusia w Parku Wrocławskim. Na starcie staną najmłodsi lubinianie od 3 do 9 lat.  11 września 2016 w niedzielę na rodzinną imprezę rekreacyjno – sportową zaprasza Stowarzyszenie Turystyki Pieszej Wędrowiec.

 

W biegach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz od 7 do 9 lat (klasy 1-3 podstawowe), które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegania i będą posiuadały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Przewidziano też konkurencje rodzinne dla rodziców z dziećmi do 3 lat, które poruszają się w wózkach spacerowych.

Trasa Biegu prowadzić będzie alejkami Parku Wrocławskiego na dystansie ok. 200 m (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) oraz 400 m (dzieci w wieku od 7 do 9 lat).

Harmonogram biegów zapowiada się nastepująco:

godz. 09:00- 10:45 – biuro biegu (Centrum Edukacji Przyrodniczej w Parku Wrocławskim)
godz. 11.00 – START – Dziewczęta (3-4 lat) – (ur. 2012-2013r.)
godz. 11:20 – START – Chłopcy (3-4 lat) – (ur. 2012-2013r.)
godz. 11.40 – START – Dziewczęta (5-6 lat) – (ur. 2010-2011r.)
godz. 12.00 – START – Chłopcy (5-6 lat) – (ur. 2010-2011r.)
godz. 12:30 – START – Dziewczęta (7-9 lat) – (ur. 2007-2009r.)
godz. 12:50 – START – Chłopcy (7-9 lat) – (ur. 2007-2009r.)
godz. 14:00 – FINAŁY
godz. 15:00 – START – Spacerówka (0-2 lat) – (ur. 2014-2015r.)
godz. 15:20 – DEKORACJA UCZESTNIKÓW na wszystkich dystansach.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem e-maila lub osobiście w biurze organizatora: wtorek i czwartek godz. 17:00-19:00; środa godz. 11:00-13:00 w siedzibie:

Stowarzyszenie Turystyki Pieszej “Wędrowiec” przy ul. M. C. Skłodowskiej 14/4, informacje są dostępne pod nr tel.: 76 7490533 lub 605447383. Wiadomości i zgłoszenia można przesyłać e-mailem: psocha24@wp.pl . Powinno się w nich znaleźć:  imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia, nazwa przedszkola lub szkoły, imię i nazwisko oraz nr telefonu rodzica lub prawnego opiekuna, adres zamieszkania, potwierdzenie bankowe przelewu lub skan przekazu.  Dobrowolna, opłata startowa od uczestnika wynosi min. 10 zł. Całość wpłat zostanie przekazana na szlachetny cel. Pomóżmy dzieciom. Przelewu należy dokonać z dopiskiem zawierającym imię i nazwisko dziecka oraz tytuł „ III Bieg Dinusia”.  Konto BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001. Limit uczestników to 250 osób.

Uczestnicy i Opiekunowie zobowiązani są przed startem do godz. 10:45dokonać weryfikacji w biurze biegu oraz przypiąć dziecku numer startowy otrzymany od organizatorów. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują : numer startowy, dyplom III Biegu Dinusia, zabezpieczenie medyczne i sędziowskie, słodycze.  Każdy uczestnik, który ukończy Bieg na poszczególnych dystansach otrzyma na mecie unikatową odznakę. Zawodnicy, którzy przybiegną w finale, na sześciu pierwszych miejscach otrzymają nagrody rzeczowe. Zwycięzcy biegów finałowych (3 miejsca) otrzymają Figurki Dinozaura.

Dla uatrakcyjnienia Biegu przewiduje się prowadzenie dodatkowej klasyfikacji DRUŻYNOWEJ która oparta jest na zdobywaniu punktów przez faktycznie startujących uczestników. Puchary otrzymają przedszkola i szkoły które wystawią największą ilość startujących. Dodatkowo przyznamy placówce punkty za starty swoich wychowanków, za pierwsze 6 miejsc zajętych w finale. Za 1m- 10pkt; 2m-7pkt; 3m-5pkt; 4m-3pkt; 5m-2pkt; 6m-1pkt.

W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez drużyny, o wyższym miejscu decyduje indywidualny triumf wychowanka placówki.

inf/fot. RCS Lubin

 

Poprzedni artykułMesajah na koniec sezonu
Następny artykułCzy komendant chojnowskiej policji prowadził po pijanemu?