Fundacja Eudajmonia rusza z nowym projektem, którego celem  jest pomoc uczestnikom  w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W Lubinie i Legnicy zatrudnienie wspomagane to pierwsza taka okazja dla osób niepełnosprawnych. Rekrutacja trwa do 30 czerwca. 

Projekt kierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe kryteria: posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (ze stopniem lekkim do 10% uczestników); zamieszkuje na terenie woj. dolnośląskiego w wybranych powiatach, jest w wieku aktywności zawodowej od 18  do 64 lat i nie pracuje oraz nie uczestniczy w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacji znajdują się na stornie www.eudajmonia.pl

Uczestnicy projektu mogą liczyć na różne formy wsparcia, jak indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy. To również indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Poza tym prowadzona jest też indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy, które pozwolą na sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy. Są staże zawodowe, a trzymiesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy. Co jednak najważniejsze uczestnicy projektu mogą liczyć na zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego). Stażyści otrzymają zwrot kosztu dojazdu na staż oraz stypendia stażowe. Szczegóły i karta zgłoszeniowa na stronie www.eudajmonia.pl
Rekrutacja do projektu trwa do 30 czerwca 2016 (tel. 76 753 91 39)

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoją nazwę