Sztandary, orkiestra, wieńce, wiązanki, szacunek i hołd – tak w kilku słowach można opisać coroczną tradycję uroczystości pod pomnikiem odkrywcy złóż miedzi. Jan Wyżykowski w Dniu Górnika odbiera ukłony i kwiaty od przedstawicieli KGHM, spółek z grupy kapitałowej, samorządowców, młodzieży i mieszkańców Lubina

– Dziękujemy ci mistrzu Janie – mówią wszyscy, którzy przychodzą złożyć hołd odkrywcy złóż miedzi w Dniu Górnika. Pod pomnikiem Jana Wyżykowskiego z należytym szacunkiem oddawana jest cześć. Uroczystość jest zwykle okazją do wypowiedzenia kilku słów do zebranych. – Dla rozwoju firmy górniczej niezwykle istotne są zasoby. Najważniejszym są nasi pracownicy. Dzisiaj KGHM jest, a w przyszłości będzie jeszcze w większym stopniu firmą opartą na wiedzy. To wiedza stanowi najcenniejszy zasób KGHM. Nasz wieloletni i stabilny rozwój jest w dużej mierze efektem współdziałania. Jednocześnie źródłem istnienia i rozwoju naszego sukcesu jest miedź. Ten czerwony metal, w który w ostatnim okresie czasu zabrakło wiary, że jest perspektywiczny  jest jednym z najbardziej niezwykłych metali na ziemi od tysiącleci odgrywającym kluczową rolę w rozwoju cywilizacyjnym. Dlatego drugim cennym dla firmy górniczej zasobem są złoża. Takiej skali prac eksploracyjnych, jak dziś w historii KGHM jeszcze nie było. Prowadzimy wiercenia w rejonie starego zagłębia miedziowego po obu stronach granicy z Niemcami, na terenie koncesji Głogów i Retków – Ścinawa. Na terenie koncesji Gaworzyce i Radwanice już wstępnie udokumentowaliśmy złoże o zawartości ponad 4 mln ton miedzi, jako metalu – mówił Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. Sprawcą sukcesu Zagłębia Miedziowego i KGHM był właśnie Jan Wyżykowski, który przed laty odkrył złoża miedzi.