W legnickiej elektrociepłowni E-4 , zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne Huty Miedzi Legnica, uruchomiono nowy silnik gazowy. To bardzo istotne przedsięwzięcie inwestycyjne, mające na celu podniesienie efektywności i ochronę przed niebezpiecznymi przerwami w dostawie zasilania.


W minionym roku lubińska „Energetyka” sp. z o.o. zdecydowanie wzmocniła i ustabilizowała pozycję kluczowego dostawcy mediów dla Grupy KGHM. Po uruchomieniu i przejęciu roli operatora Bloków Gazowo-Parowych w Głogowie i Polkowicach, które mogą pełnić rolę awaryjnego źródła zasilania dla kopalń ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna oraz Huty Miedzi Głogów, przyszedł czas na wzmocnienie bezpieczeństwa Huty Miedzi Legnica.

Dzięki oddanemu właśnie do użytku silnikowi zasilanemu gazem ziemnym, elektrociepłownia E-4, będzie mogła uruchomić natychmiastowe zasilanie Huty na wypadek black-out’u Krajowego Systemu Energetycznego.- mówi Anna Michalska, kierownik Działu Marketingu spółki „Energetyka”.

Projekt inwestycyjny był realizowany od 2013 roku i opiewa na kwotę 5,5 mln zł. Nowy silnik może wytwarzać 1,5 MW energii elektrycznej, co pozwoli – na wypadek zaniku napięcia – na ponowne, natychmiastowe uruchomienie urządzeń Elektrociepłowni i autonomiczne zasilanie Huty – podkreśla Anna Michalska. Zespół generatora będzie zdolny do samodzielnej pracy w przypadku całkowitego zaniku napięcia i umożliwi zasilenie układu potrzeb własnych rozdzielni, celem uruchomienia kotła parowego i kolejnego generatora o większej mocy.

„Energetyka ” sp. z o.o. podkreśla, że to bardzo ważna inwestycja, bo zabezpiecza pracę ciągów technologicznych i uniezależnia Hutę Legnica od zewnętrznych dostawców mediów, a tym samym zdecydowanie wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego w Grupie KGHM.