Wsparcie dla pracodawców i pracowników – tym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zagadnieniami dotyczącymi pozyskiwania środków pieniężnych z tego funduszu zajęto się na konferencji, którą w piątek zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie.

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest formą wsparcia dla pracodawców i pracowników, którzy ukończyli 45 rok życia. Jest to o tyle nowe, bo skierowane jest do pracowników i pracodawców, a nie dla osób bezrobotnych. Wprowadziła to ustawa z zeszłego roku. Ten nowy instrument ma służyć zabezpieczeniu przed utratą zatrudnienia. Wszyscy ci pracownicy, którzy są zagrożeni zwolnieniem ze względu na utratę kwalifikacji czy ich dewaluację mają szanse skorzystać ze środków KFS i podwyższyć swoje kwalifikacje lub je zmienić na potrzeby pracodawcy – tłumaczy Wioletta Jagielska, dyrektor PUP w Lubinie. W konferencji wzięło udział wielu lubińskich przedsiębiorców a wśród nich przedstawiciele MCKK w Lubinie. Ośrodek edukacyjny specjalizuje się w szkoleniu społeczeństwa i podnoszeniu czy zmianie kwalifikacji. – Ta konferencja wniesie do naszego życia zawodowego pewne nowości. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowe rozwiązanie, które przy rozsądnym wykorzystaniu może sporo poprawić. Dożyliśmy takich czasów, gdzie rynek pracy jest trudny. Każdy pracownik musi znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli mu się wpisać w oczekiwanie pracodawcy. Kiedyś mówiło się o pracownikach wielofunkcyjnych. Jeśli pojawią się takie instrumenty, które pozwolą pracodawcy przygotować pracownika do wypełniania wielu funkcji, to będzie to korzystne dla wszystkich stron – mówił Tadeusz Borysiak, prezes zarządu MCKK w Lubinie.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to pula pieniędzy, które przyznaje starosta danego powiatu. Środki finansowe mogą przydać się mikroprzedsiębiorcom w 100% na sfinansowanie wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Pozostałe firmy mogą starać się o dofinansowanie w 80%. Więcej informacji na temat procedur związanych z pozyskiwaniem takich środków można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie.