Współpracę związaną z wymianą doświadczeń zacieśniają szefowie trzech gmin wiejskich powiatu lubińskiego. Nie ukrywają, że chcą wpływać na decyzję powiatu i województwa dotyczące realizowania potrzeb mieszkańców ich gmin.

Do spotkania burmistrza Ścinawy oraz wójta gminy Lubin i wójta gminy Rudna doszło w trakcie festiwalu „Świat pod Kyczerą”, który odbył się prawie dwa tygodnie temu w Rudnej.
– Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań własnych gmin oraz stanu dotychczasowej współpracy z samorządem na szczeblu powiatowym i administracją podległą wojewodzie i marszałkowi – poinformował rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Lubinie.
Tematyka spotkania dotyczyła sytuacji gmin w kontekście wdrażania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanu współpracy ze Starostwem Powiatowym, a także współdziałania gmin z policją dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na terenach wokół Lubina oraz w gminach Ścinawa i Rudna. Samorządowcy rozmawiali również o współpracy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
– „Irena Rogowska, Władysław Bigus oraz Andrzej Holdenmajer postanowili podzielić się doświadczeniami i przekazać w najbliższej przyszłości opinii publicznej swoje uwagi na ww. tematy, a także wystąpić do Starostwa z propozycją ustalenia priorytetów i zadań, które przyczynią się do lepszej niż obecnie współpracy oraz umożliwią efektywniejszą realizację zadań”- czytamy w komunikacie.
Wójtowie gmin: Lubin i Rudna oraz burmistrz Ścinawy zdecydowali, że będą kontynuować cyklicznie spotkania, podczas których wypracują wspólne stanowisko na szczeblu samorządu gminnego w najważniejszych dla mieszkańców kwestiach, nie wykluczając nawiązania bliższych kontaktów między Komisjami Rad Gmin i samymi Radami.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że początek współpracy może wiązać się z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Połączeni sił wynika z rosnącego niezadowolenia samorządowców dotyczących działań prezydenta i starosty i związanego z nimi ugrupowania Lubin 2006. Nakładają się na to m.in. próba bezpardonowego przejęcia przez miasto gminy Lubin, zła sytuacja w szpitalu powiatowym, brak inwestycji powiatowych na terenach wiejskich, chodzi głównie o drogi. Od początku tej kadencji powiatu starostwo nie przeprowadziło kompleksowych remontów dróg na terenach wiejskich. Są zaniedbane, źle koszone, a na niektórych odcinkach dopiero teraz – niemal w połowie wakacji – połatano dziury po zimie.
fot. UG Lubin

Poprzedni artykułZgarnął pulę i wpadł
Następny artykułSzok po pogrzebie – spalone mieszkanie