Gmina Lubin uzyskała wpis do Europejskiego Rejestru Renomowanych (European Register of Reputables). Wpis to pewnego rodzaju certyfikat potwierdzający szczególną solidność i jakość w działaniu oraz opieranie swoich działań na na zasadach etyki we wzajemnych relacjach.


Program Euro Renoma został stworzony, aby propagować tak ważne w działalności publicznej wartości jak solidność, prawość, uczciwość, przejrzystość oraz wiarygodność. Swą nazwą program nawiązuje do tych zasad, które tkwiły u podstaw powołania Wspólnoty Europejskiej zarówno w obszarze gospodarki i prawa, jak też szeroko pojętej demokracji z jej przejrzystością i wolnością wyboru. Program oparty jest na najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych i wymaganiach kategoryzacyjnych. W ramach Programu organizator przyznaje wyróżnionym Certyfikaty Jakości „Euro Renoma”. Gmina Lubin ma prawo posługiwać się Certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych, czyli najbardziej aktualną informacją o rzetelności, solidności i wiarygodności instytucji, na stronach internetowych, publikacjach oraz dokumentach. Bezpośrednio dla naszej gminy może się to przełożyć na całkiem wymierne korzyści, ponieważ Certyfikat wzbudza zaufanie partnerów społecznych i instytucjonalnych, pomaga kreować pozytywny wizerunek, jest dobrym argumentem w negocjacjach i rozmowach handlowych, zapewnia dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach programów unijnych.