Na konferencji “Samorząd terytorialny w Polsce – problemy i zagrożenia”, która odbyła się w Sejmie RP wójt gminy Lubin podniosła problem brak dialogu społecznego pomiędzy Rządem, a mieszkańcami gmin zagrożonych budową odkrywkowych kopalni.

Konferencja odbyła się w ubiegłym tygodniu jej organizatorem był Klub parlamentarny PiS. W trakcie dyskusji Irena Rogowska, wójt gminy Lubin przedstawiła kilkusetosobowemu gronu samorządowców z całej Polski oraz licznej reprezentacji posłów bolączki samorządu w oparciu o doświadczenia gminy wiejskiej Lubin. Wśród wymienianych problemów były sprawy nowych zadań na które budżet państwa nie przeznacza pieniędzy dodatkowo obciążając gminy. Jako przykład daleko idącej nieodpowiedzialności przywołała najnowsze rządowe plany dodatkowego obciążenia podatkowego największego pracodawcy woj. dolnośląskiego jakim jest KGMH. Skutkiem tego obciążenia będzie zdaniem samorządowców zmniejszenie dochodów gmin w tym w szczególności podatków od osób fizycznych, prawnych i od nieruchomości.
Najważniejszym problemem przedstawianym na konferencji była jednak sprawa braku dialogu społecznego pomiędzy Rządem, a mieszkańcami gmin zagrożonych budową odkrywkowych kopalni węgla brunatnego oraz nieuszanowania przez władze państwowe werdyktu społecznego jakim był wynik referendów z 2009 r.
Mieszkańcy gmin: Lubin, Kunice, Ruja, Miłkowice, Ścinawa i Prochowice (woj. dolnośląskie) oraz Gubin i Brody (woj. lubuskie) wypowiedzieli się wówczas przeciw planom budowy kopalń węgla brunatnego metodą odkrywkową.
Wójt przekazała swoje uwagi i postulaty władzom Klubu Parlamentarnego PiS. Wśród kilkunastu palących problemów znalazła się również sprawa nieuwzględnienia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uwag i wniosków samorządów położonych na złożach węgla brunatnego „Legnica” i „Gubin” do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). Mimo licznych protestów, przyjęta 13 grudnia 2011 r. przez Radę Ministrów Koncepcja zawiera zapisy, których konsekwencją będzie objęcie ww. złóż ochroną przed dalszą zabudową infrastrukturalną niezwiązaną z energetyką z ich jednoczesną gotowością do wydobycia.
Przypomnijmy, że wprowadzenie ochrony złóż węgla brunatnego oznacza dla gmin zablokowanie rozwoju i brak inwestycji bez względu na to czy kopalnia węgla powstanie czy też nie.
W trakcie wizyty w Warszawie wójt spotkała się z przedstawicielami pozostałych klubów opozycji parlamentarnej. Posłowie Małgorzata Szmajdzińska (SLD), Wincenty Elsner (Ruch Palikota), Patryk Jaki (Solidarna Polska) zostali poinformowani o przyczynach i skali protestu społecznego przeciw planom budowy nowych kopalń węgla brunatnego oraz zagrożeń dla gmin.

Poprzedni artykułZagapił się i…
Następny artykułW domu dziecka źle się dzieje?