Zatrudnienie wspomagane w Lubinie po raz pierwszy – trwa rekrutacja

0
167

Fundacja Eudajmonia rusza z nowym projektem, którego celem  jest pomoc uczestnikom  w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W Lubinie i Legnicy zatrudnienie wspomagane to pierwsza taka okazja dla osób niepełnosprawnych. Rekrutacja trwa do 30 czerwca. 

Projekt kierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe kryteria: posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (ze stopniem lekkim do 10% uczestników); zamieszkuje na terenie woj. dolnośląskiego w wybranych powiatach, jest w wieku aktywności zawodowej od 18  do 64 lat i nie pracuje oraz nie uczestniczy w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacji znajdują się na stornie www.eudajmonia.pl

Uczestnicy projektu mogą liczyć na różne formy wsparcia, jak indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy. To również indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Poza tym prowadzona jest też indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy, które pozwolą na sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy. Są staże zawodowe, a trzymiesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy. Co jednak najważniejsze uczestnicy projektu mogą liczyć na zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego). Stażyści otrzymają zwrot kosztu dojazdu na staż oraz stypendia stażowe. Szczegóły i karta zgłoszeniowa na stronie www.eudajmonia.pl
Rekrutacja do projektu trwa do 30 czerwca 2016 (tel. 76 753 91 39)

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ