Wyrównywali szanse dzieci potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Zakończył się projekt Alpakoterapia i hipoterapia szansą wspomagania rozwoju dzieci zwłaszcza z dysfunkcjami, w sferze fizycznej, emocjonalnej społecznej i poznawczej z terenu LGOM.

W projekcie wzięło udział bezpośrednio ponad 100 dzieci, a dodatkowo ich rodzeństwo i rodzice z terenu LGOM. Były to dzieci, które na co dzień uczęszczają do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, a także dzieci z legnickiego stowarzyszenia Otwórz Serce. Pierwsze zajęcia odbywały się już w listopadzie. W ramach prowadzonej terapii i zabaw rekreacyjnych dzieci poznały życie stajni, zwyczaje koni i sposób pielęgnowania koni, pracę kowala, karmiły zwierzęta, chodziły na spacery z zwierzętami, oraz uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych na koniach i z alpakami.
Projekt był współfinansowany ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź, a jego celem było wyrównanie szans dzieci potrzebujących specjalistycznego wsparcia z terenu LGOM w zakresie działalności edukacyjnej i prozdrowotnej, zwłaszcza dzieci z dysfunkcjami i ich rodzin poprzez włączenie innowacyjnej na terenie LGOM alpakoterapii oraz zwiększenie dostępu dzieciom do hipoterapii.
W ramach całego projektu przygotowane był imprezy integracyjnej dla dzieci i rodzin niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnej, które odbywały się w stajni m.in. z okazji święta ziemi. W sumie odbyło się ponad 100 godzin alpakoterapii i hipoterapii i 50 godzin zajęć rekreacyjnych. W ramach realizowanego projektu na potrzeby terapii zakupiono niezbędny sprzęt, a także zwierzęta kuce, muła i 2 alpaki.