Wspólne ustalanie cen przejazdu taksówką, brak odpowiedzialności za przerwy w dostarczaniu ciepła, nieuzasadnione opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej – to przykłady decyzji wydanych przez Prezes UOKiK przy współpracy z jego wrocławską delegaturą.

UOKiK stwierdził nadużycie pozycji dominującej w przypadku gminy Rudna. W wyniku trwającego od września ubiegłego roku postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że właściciel nieruchomości, który chciał ją przyłączyć do sieci wodociągowej musi wykonać prace poza swoją posesją na własny koszt.

Zgodnie z prawem, odbiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztu prac związanych z wykonaniem przyłącza tylko na swojej nieruchomości. Wszelkie inne prace należą do przedsiębiorstwa wodociągowego. W opinii UOKiK, gmina Rudna obciąża odbiorców nieuzasadnionymi kosztami. Za praktykę naruszającą konkurencję została ukarana sankcją w wysokości 8,75 tys. zł.

Wśród ukaranych znalazł się również legnicki WPEC. Zastrzeżenia dotyczą klauzuli w umowach, zgodnie z którą spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczania ciepła spowodowany siłą wyższą. Jednocześnie przedsiębiorca nieprecyzyjnie określa sytuacje zwalniające go od odpowiedzialności, pozwalając tym samym sobie na dowolną interpretację. W rezultacie, konsument nie może się starać o odszkodowanie nawet wtedy, gdy awariom można było zapobiec. Prezes UOKiK uznała, że WPEC w Legnicy naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na niego karę 98 929 zł. WPEC dostarcza ciepło mieszkańcom Legnicy, Lubina, Głogowa oraz Złotoryi.

W naszym regionie to nie koniec nieprawidłowości stwierdzonych przez inspektorów UOKiK. Zastrzeżenia pojawiły się również wobec Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach.

Wszystkie opisane decyzje nie są ostateczne – przysługuje od nich odwołanie do sądu.